Monthly Archives Listopad 2015

Badania rynku – wstęp do skutecznej segmentacji

Niezależnie od rodzaju przyjętej strategii oraz planowanych przedsięwzięć, podstawą wszelkich działań w marketingu, w tym także internetowym, są starannie przygotowane i dobrze przeprowadzone badania rynku. Nie będziemy tu opisywać całego procesu badawczego, skoncentrujemy się na krótkim przedstawieniu wykorzystania sieci do takich badań. Badania rynku możemy podzielić na wtórne – wykorzystujące wcześniej zgromadzone informacje, zawarte w różnego typu opracowaniach czy bazach danych, oraz pierwotne – pozyskiwanie nowych informacji bezpośrednio ze źródeł specjalnie dla celów danego badania.

Bez kategorii

Co to jest produkt?

Strategia produktu, jeśli ma być skuteczna, musi wspierać strategię marketingową firmy i być skoordynowana z pozostałymi strategiami, zwłaszcza ceny, dystrybucji i reklamy. W koncepcji marketingowej menedżer musi się kierować nie możliwościami wytworzenia danego produktu (mają one charakter wtórny), ale przede wszystkim tym, czy produkt ten jest potrzebny konsumentowi i zaspokaja jego potrzeby.

Bez kategorii

Programy sieciowe: przede wszystkim spójność działań

Program promocji w sieci powinien być przede wszystkim spójny – zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie, to znaczy musi być zintegrowany z pozostałymi działaniami przedsiębiorstwa. Jak już wspomnieliśmy, jedną z charakterystycznych cech Internetu jest wzajemne przenikanie się form. Nakłada to na firmę obowiązek sporządzenia zintegrowanego programu promocji w sieci: nie ma większego sensu intensywna reklama przv równoczesnym zaniedbaniu rozwoju firmowej strony www, czy też staranna akcja mailingowa przy zaniechaniu monitorowania najważniejszych grup dyskusyjnych. Wielokierunkowe, ścisłe powiązania poszczególnych elementów kompozycji promocyjnej {promotion mix) to właśnie element, który odróżnia w sposób zdecydowany marketing internetowy od działań prowadzonych poza siecią.

Bez kategorii

Serwer fizyczny

Dostawca usług hostingowych może również zaoferować osobny komputer, który będzie pełnił funkcję serwera firmy. W odróżnieniu od hostingu wirtualnego, na takim komputerze znajdować się będzie tylko jeden serwis. Istnieją przy tym dwa rodzaje takiej usługi: kolokacja i serwer dedykowany.

Bez kategorii

Rozwój i testowanie koncepcji nowego produktu cz. II

Określoną w ten sposób koncepcję produktu można następnie przekształcić w koncepcję marki produktu, również za pomocą map pozycjonowania. Do określenia pozycji marek produktów należy wykorzystać dwie kontrastowe cechy, np. zawartość witamin oraz wartości odżywcze. Nowa marka lizaka powinna być pozycjonowana w części rynku, którą charakteryzują wysokie wartości odżywcze oraz wysoka zawartość witamin, przyjmując, że marki konkurencyjne znajdują się dość daleko od pozycji nowej marki lizaka z witaminami.

Bez kategorii

Brak jednoznacznej definicji internauty

Wyraźne rozróżnienie pomiędzy osobą posiadającą dostęp do sieci a korzystającą z sieci (internautą) nie rozwiązuje niestety wszystkich problemów – chodzi o to, że nie ma żadnej uniwersalnej definicji internauty. Stąd też duża rozbieżność w wynikach badań prezentowanych przez różne ośrodki analityczne, a co za tym idzie, niemożność dokonywania porównań. Okazuje się bowiem, że jeden ośrodek badawczy określa mianem internauty osobę powyżej 15 roku życia, korzystającą co najmniej raz w tygodniu z poczty elektronicznej lub stron www, inny natomiast bierze pod uwagę osoby dorosłe, które korzystają z sieci co najmniej raz w miesiącu. Analizującym rynek radzimy przede wszystkim uważne przeglądanie informacji dotyczących metodologii prowadzonych badań. W chwili pisania tej książki wydaje się, że na rynku zostanie przyjęta jako standard następująca definicja internauty: osoba w wieku powyżej 15 lat, która skorzystała z dowolnej usługi sieciowej przynajmniej raz w miesiącu (taką definicję akcep- tuje IAB – Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy). Być może granica wieku zostanie przesunięta nieco w dół, co będzie efektem coraz bardziej powszechnego korzystania z sieci przez jej najmłodszych użytkowników.

Bez kategorii

Opis strony

Opis powinien w sposób zwięzły i jednoznaczny charakteryzować daną stronę. Nie powinien być zbyt długi, przy czym różne serwisy mają tu różne wymagania. Na przykład Wirtualna Polska wymaga opisu nie dłuższego niż 255 znaków. Interia – 1000 znaków (wraz ze spacjami).

Bez kategorii