Co to jest produkt?

Strategia produktu, jeśli ma być skuteczna, musi wspierać strategię marketingową firmy i być skoordynowana z pozostałymi strategiami, zwłaszcza ceny, dystrybucji i reklamy. W koncepcji marketingowej menedżer musi się kierować nie możliwościami wytworzenia danego produktu (mają one charakter wtórny), ale przede wszystkim tym, czy produkt ten jest potrzebny konsumentowi i zaspokaja jego potrzeby.

Decyzje marketingowe dotyczące produktu są pierwszym krokiem firmy w planowaniu strategii marketingu-mix, gdyż jest on najważniejszym elementem tej strategii. Na sukces produktu składa się wiele elementów, a każdy z nich ma szczególny w nim udział. Zadaniem menedżera jest podkreślanie tych elementów i nadanie im największej – z punktu widzenia klienta – wartości. Takie działania prowadzą do satysfakcjonowania nabywcy, co w końcowym rezul tacie zapewnia firmie zysk. Najważniejszym jednak warunkiem osiągnięcia sukcesu jest zdolność produktu do zaspokojenia danych potrzeb konsumenta i przyniesienie mu określonych korzyści.

Produktem jest zatem wszystko to, co jest oferowane na rynku w celu zwrócenia uwagi, kupna, użytkowania lub konsumpcji i co może zaspokoić potrzebę lub pragnienie. Produktami są zatem: radio, samochód, chleb, a także rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w banku, polisa ubezpieczeniowa, spektakl filmowy, rozmowa telefoniczna czy przejazd koleją. Produktem może być również gra w tenisa (czynność), wizyta u psychoanalityka (osoba), kupno działki w określonej miejscowości na spędzenie tam urlopu (miejsce), działalność społeczna w danej organizacji czy sugestia przejścia na wegetarianizm (idea).

W procesie planowania oferty firmy menedżer powinien uwzględnić tzw. poziomy produktu oraz hierarchię produktu. Poziomy produktu odnoszą się do tych cech i funkcji, którymi klient kieruje się przy wyborze produktu i jego zakupie. Hierarchia produktu określa natomiast pewien sposób powiązania danego produktu z innymi produktami. Wyróżnia się w niej siedem poziomów – od rodziny podstawowych potrzeb do wariantu produktu występującego w ramach danej marki (te dwa pojęcia zostaną szerzej opisane w następnym rozdziale).

Bez kategorii