Monthly Archives Wrzesień 2015

Wprowadzenie nowego produktu na rynek – ciąg dalszy

Kolejna decyzja dotyczy wyboru miejsca wprowadzenia. Przedsiębiorstwo musi podjąć decyzję, czy sprzedawać produkt na rynku lokalnym, regionalnym, ponadregionalnym (np. zachodnia Polska), krajowym czy też międzynarodowym. Atrakcyjna i bezpieczna dla firmy jest strategia stopniowej ekspansji geograficznej. W tym przypadku przedsiębiorstwo wprowadza nowy produkt po kolei na nowe, coraz szersze obszary geograficzne.

Bez kategorii

Pięciofazowy cykl życia produktu

Zdarza się, że w cyklach życia niektórych produktów faza wprowadzania na rynek oraz faza wzrostu sprzedaży są bardzo długie, natomiast faza dojrzałości produktu ulega gwałtownemu skróceniu. Taka sytuacja jest mało korzystna dla firmy, ponieważ nie pozwala na osiągnięcie pożądanych zysków ze sprzedaży. Zdecydowanie lepsza dla przedsiębiorstwa jest sytuacja, gdy faza wprowadzania produktu na rynek i faza wzrostu sprzedaży produktu trwają krótko, natomiast faza dojrzałości produktu jest wydłużona w czasie. Umożliwia to firmie otrzymywanie wysokich profitów w długim okresie.

Bez kategorii

Klasyfikacja opakowań – ciąg dalszy

Jeśli chodzi o zasięg obrotu, to istnieją opakowania krajowe i eksportowe. Różnice występują przy opakowaniach transportowych i wynikają z konieczności uwzględnienia wymagań celnych i sanitarnych państw tranzytowych i importera. Opakowania eksportowe są poza tym traktowane jako bezzwrotne, tj. jednorazowego użytku.

Bez kategorii

Zakup częściowo modyfikowany

Dział zaopatrzenia działa rutynowo, wybierając dostawców z posiadanej listy i kierując się jakością kupowanych produktów, satysfakcją z poprzednich zakupów i zakresem oferowanych usług. Zamówienia są często ponawiane automatycznie, co pozwala na zaoszczędzenie czasu. W wypadku nowych dostawców, oferujących swoje produkty przez własnych sprzedawców, zmiana zamówienia może nastąpić wtedy, kiedy dostawca zaoferuje dodatkowe usługi i korzyści lub lepszą jakość produktów.

Bez kategorii

Cykle życia produktów a wielkość sprzedaży i zysków

Wprowadzając pierwszy produkt na rynek (produkt A), firma osiąga coraz wyższy poziom sprzedaży oraz zysków w miarę przechodzenia produktu z fazy wprowadzania do fazy wzrostu. Pod koniec fazy wzrostu, w której przedsiębiorstwo ma dużą rentowność wynikającą ze skali sprzedaży i malejących kosztów, celowe jest wprowadzenie na rynek nowego produktu (produkt B). Faza wprowadzania produktu B, wymagająca dużych nakładów, jest zasilana przychodami ze sprzedaży produktu A, przechodzącego z fazy wzrostu do fazy dojrzałości. Kiedy produkt A wchodzi w fazę dojrzałości i wymaga wyższych kosztów promocji, produkt B znajduje się już w fazie wzrostu, zapewniając firmie wysoką sprzedaż i profity.

Bez kategorii

Ocena popytu na termosy przemysłowe

Firma zagraniczna dokonała analizy sprzedaży przekąsek na polskim rynku i ustaliła, że bardzo dobrze sprzedają się przekąski o smaku paprykowym. W kraju pochodzenia firmy przekąsek o takim smaku nic byto w ofercie (inne preferencje). Laboratorium otrzymało zatem polecenie przygotowania ich. Zorganizowano badanie jnetodą ślepego testu, aby ustalić wartość tego produktu dla klientów. Okazało się, że 'smar jest akceptowany, natomiast zgłoszono zastrzeżenia do koloru produktu. Laboratorium otrzymało polecenie zmiany koloru. Po jej wprowadzeniu przeprowadzono następną serię ślepych testów. Klienci wysoko ocenili tę partię i produkt z dobrym skutkiem został wprowadzony na rynek.

Bez kategorii

Warunki sukcesu nowego produktu – ciąg dalszy

Z ryzykiem niepowodzenia nowego produktu i poniesienia kosztów z tym związanych musi się liczyć każda firma realizująca tę strategię. Ponieważ wskaźnik niepowodzeń (procent nowych produktów nie przynoszących żadnego zysku lub procent produktów, które przyniosły zysk, ale niższy od oczekiwanego: wskaźnik ten zależy od sposobu zdefiniowania pojęcia „niepowodzenie nowego produktu”) przy wprowadzaniu na rynek nowych produktów jest wysoki, przedsiębiorstwa próbują określić, jak można ograniczyć przypadkowość sukcesu. Jednym ze sposobów jest identyfikacja nowych produktów, które osiągnęły sukces i ustalenie wspólnych dla nich czynników. Wyniki wielu przeprowadzonych badań (m.in. przez R.G. Coopera i E.J. Klein- schmidta) nad udanym wprowadzeniem nowych produktów o różnym poziomie technicznym ujawniły, że ich sukces rynkowy jest zależny m.in. od następujących czynników:

Bez kategorii