Cykle życia produktów a wielkość sprzedaży i zysków

Wprowadzając pierwszy produkt na rynek (produkt A), firma osiąga coraz wyższy poziom sprzedaży oraz zysków w miarę przechodzenia produktu z fazy wprowadzania do fazy wzrostu. Pod koniec fazy wzrostu, w której przedsiębiorstwo ma dużą rentowność wynikającą ze skali sprzedaży i malejących kosztów, celowe jest wprowadzenie na rynek nowego produktu (produkt B). Faza wprowadzania produktu B, wymagająca dużych nakładów, jest zasilana przychodami ze sprzedaży produktu A, przechodzącego z fazy wzrostu do fazy dojrzałości. Kiedy produkt A wchodzi w fazę dojrzałości i wymaga wyższych kosztów promocji, produkt B znajduje się już w fazie wzrostu, zapewniając firmie wysoką sprzedaż i profity.

Bez kategorii