Modyfikacja rynku i produktu

Przedsiębiorstwo powinno dążyć do zwiększania liczby sprzedawanych produktów. Strategia modyfikacji rynku może zmierzać zarówno w kierunku zwiększenia liczby użytkowników produktu, jak i wzrostu wskaźnika zużycia produktu przez konsumenta. Rozróżnia się trzy sposoby zwiększania liczby użytkowników produktu:

Bez kategorii