Modyfikacja rynku i produktu

Przedsiębiorstwo powinno dążyć do zwiększania liczby sprzedawanych produktów. Strategia modyfikacji rynku może zmierzać zarówno w kierunku zwiększenia liczby użytkowników produktu, jak i wzrostu wskaźnika zużycia produktu przez konsumenta. Rozróżnia się trzy sposoby zwiększania liczby użytkowników produktu:

– przez zachęcenie tych, którzy nie są nabywcami, do zakupów i włączenie ich do grupy klientów:

– przez wprowadzenie produktu na nowe segmenty rynku:

– przez oddziaływanie na konsumentów, którzy nabywają produkty konkurencyjne, w celu przekonania ich do własnych produktów.

– Wzrost wskaźnika zużycia produktu można osiągnąć przez:

– zachęcanie do częstszego niż dotąd używania produktu (np. picia soku dwa-trzy razy dziennie):

– przedstawianie korzyści wynikających z częstszego stosowania produktu (np. lepsze efekty uzyskuje się, stosując pasty do mycia zębów po każdym posiłku):

– wprowadzanie nowych i bardziej zróżnicowanych sposobów użytkowania produktu (np. opracowanie nowych przepisów na stosowanie koncentratu pomidorowego).

Modyfikacja produktu ma na celu zwiększenie zainteresowania nabywców i są stosowane różne strategie tej modyfikacji. Należy przede wszystkim polecić strategię podnoszenia jakości produktu wraz ze zwiększonymi nakładami na promocję i reklamę, podkreślającą te zmiany jakości, które zostały wprowadzone przez firmę.

Inną strategią jest wprowadzenie nowych cech produktu, co może pobudzić zainteresowanie nabywców. Oczekujący zmian konsument akceptuje zmianę wagi produktu, podwyższenie jego bezpieczeństwa czy też wygody korzystania. Jeszcze inną strategią modyfikacji produktu jest strategia zmian stylu, w tym głównie efektów estetycznych. Wprowadzenie nowej linii opakowań czy ich kolorystyki może również zachęcić nabywców do kupna.

Bez kategorii