Korzyści ze stosowania marek

Stosowanie marek jest korzystne zarówno dla konsumenta, jak i dla producenta (sprzedawcy). Z punktu widzenia konsumenta stosowanie marek jest pomocne, ponieważ:

dobre marki są łatwo identyfikowane, co sprawia, że zakupy stają się prostsze:

– marka ochrania konsumentów przez zapewnienie im stałej jakości danego produktu:

– marka zapewnia klientom porównywalną jakość bez względu na to, gdzie produkt jest nabywany:

– marka dostarcza składnika satysfakcji psychologicznej (często prestiż wiąże się z nazwą marki):

– firmy dbają o to, aby produkty markowe były stale udoskonalane jakościowo w celu zachowania silnej pozycji marki na rynku:

– dobre marki są umieszczane w najlepszych miejscach na półkach sklepowych, co wpływa na wygodę zakupów.

– Z punktu widzenia producenta lub sprzedawcy stosowanie marek ma wiele zalet:

– marka pozwala na różnicowanie produktu:

– promocja danej marki umożliwia kontrolę rynku:

– marka stymuluje powtarzalność sprzedaży produktu (u konsumentów jest budowana swego rodzaju lojalność wobec marki):

– marka pozwala rozszerzyć oferowaną grupę produktów:

– popyt na produkty oznaczone marką jest z reguły wysoki, co umożliwia wytwórcy wykorzystanie w szerszym zakresie efektów skali produkcji (im wyższa jest sprzedaż produktu, tym niższe mogą być koszty jednostkowe):

– popyt na produkty oznaczone marką jest na tyle duży, że umożliwia utrzymywanie odpowiednio wysokiego poziomu cen, zapewniającego rentowność nakładów ponoszonych przez producenta:

– silna marka produktu ułatwia utrzymywanie przewagi nad konkurentami.

Nie wszystkie produkty mają cechy na tyle je wyróżniające, aby mogły być oznaczone marką. Producenci gwoździ, zapałek lub spinaczy mają ograniczone możliwości stosowania marki.

Wprawdzie używanie marek przynosi wiele korzyści, ale ma także dość istotną wadę, zwłaszcza w wypadku producentów i sprzedawców. Wprowadzenie i utrzymywanie marki na rynku jest kosztowne, bowiem wymaga ponoszenia dużych nakładów finansowych na jej testowanie i promocję.

Bez kategorii