Monthly Archives Wrzesień 2017

Opakowanie i znak bezpieczeństwa dla środowiska

Do ratowania środowiska naturalnego przed zalewem opakowań może się przyczynić recykling. Polega on na odzyskiwaniu cennych tworzyw do ponownego przetworzenia, co prowadzi do zmniejszenia zużycia surowców naturalnych i obniżenia zanieczyszczeń. Wskaźnik odzysku tworzyw sztucznych w recyklingu wynosi w Europie Zachodniej około 6%. Przodującym krajem w odzyskiwaniu tworzyw są Niemcy, gdzie wskaźnik ten stanowi około 16%. Jest to wynik wydania i egzekwowania ostrych przepisów dotyczących obowiązku zwrotu zużytych opakowań. Już teraz można przewidzieć, że wskaźnik ten będzie stale rósł, zwłaszcza w krajach wysoko rozwiniętych.

Bez kategorii

Wybór pozycji marki oferowanej klientom przez firmę

Rozróżnia się trzy sposoby określania pozycji marki produktu. Pierwszy sposób polega na przypisaniu marce cechy właściwej dla całej kategorii danego produktu. Określona pozycja nie jest więc wyjątkowa, jednak ze względu na to, iż wobec danej marki zastosowano ją po raz pierwszy, następuje silne związanie marki z przypisanymi wyłącznie jej zaletami. W ten sposób określa się pozycję ogólną, rodzajową. Przykładem może być Volkswagen: w świadomości klientów samochody tej marki są kojarzone z niezawodnością. Motyw niezawodności był podstawowym elementem kampanii reklamowej Volkswa- gena w latach 60.

Bez kategorii

Analiza ekonomiczna przedsięwzięcia

Analiza ekonomiczna przedsięwzięcia (nowego produktu) polega na szacowaniu atrakcyjności oferty. Osoby odpowiedzialne w przedsiębiorstwie za nowy produkt muszą więc dokonać projekcji wielkości sprzedaży, kosztów oraz zysków. Określa się, czy nowy produkt zapewni realizację celów firmy, które często mają charakter czysto finansowy.

Bez kategorii