Analiza ekonomiczna przedsięwzięcia

Analiza ekonomiczna przedsięwzięcia (nowego produktu) polega na szacowaniu atrakcyjności oferty. Osoby odpowiedzialne w przedsiębiorstwie za nowy produkt muszą więc dokonać projekcji wielkości sprzedaży, kosztów oraz zysków. Określa się, czy nowy produkt zapewni realizację celów firmy, które często mają charakter czysto finansowy.

Bez kategorii