Wybór pozycji marki oferowanej klientom przez firmę

Rozróżnia się trzy sposoby określania pozycji marki produktu. Pierwszy sposób polega na przypisaniu marce cechy właściwej dla całej kategorii danego produktu. Określona pozycja nie jest więc wyjątkowa, jednak ze względu na to, iż wobec danej marki zastosowano ją po raz pierwszy, następuje silne związanie marki z przypisanymi wyłącznie jej zaletami. W ten sposób określa się pozycję ogólną, rodzajową. Przykładem może być Volkswagen: w świadomości klientów samochody tej marki są kojarzone z niezawodnością. Motyw niezawodności był podstawowym elementem kampanii reklamowej Volkswa- gena w latach 60.

Bez kategorii