Opakowanie i znak bezpieczeństwa dla środowiska

Do ratowania środowiska naturalnego przed zalewem opakowań może się przyczynić recykling. Polega on na odzyskiwaniu cennych tworzyw do ponownego przetworzenia, co prowadzi do zmniejszenia zużycia surowców naturalnych i obniżenia zanieczyszczeń. Wskaźnik odzysku tworzyw sztucznych w recyklingu wynosi w Europie Zachodniej około 6%. Przodującym krajem w odzyskiwaniu tworzyw są Niemcy, gdzie wskaźnik ten stanowi około 16%. Jest to wynik wydania i egzekwowania ostrych przepisów dotyczących obowiązku zwrotu zużytych opakowań. Już teraz można przewidzieć, że wskaźnik ten będzie stale rósł, zwłaszcza w krajach wysoko rozwiniętych.

Bez kategorii