Opakowanie i znak bezpieczeństwa dla środowiska

Do ratowania środowiska naturalnego przed zalewem opakowań może się przyczynić recykling. Polega on na odzyskiwaniu cennych tworzyw do ponownego przetworzenia, co prowadzi do zmniejszenia zużycia surowców naturalnych i obniżenia zanieczyszczeń. Wskaźnik odzysku tworzyw sztucznych w recyklingu wynosi w Europie Zachodniej około 6%. Przodującym krajem w odzyskiwaniu tworzyw są Niemcy, gdzie wskaźnik ten stanowi około 16%. Jest to wynik wydania i egzekwowania ostrych przepisów dotyczących obowiązku zwrotu zużytych opakowań. Już teraz można przewidzieć, że wskaźnik ten będzie stale rósł, zwłaszcza w krajach wysoko rozwiniętych.

Ważnym elementem opakowania staje się znak bezpieczeństwa dla środowiska. Jest on powszechnie stosowany m.in. w Niemczech, Japonii i Kanadzie. W krajach Unii Europejskiej trwają prace nad znakowaniem produktów ,,ekologicznie czystych”. Znaki te zawierają informacje o typie tworzywa, co pozwala na łatwiejsze sortowanie odpadów i w efekcie – na wyższy stopień odzysku. Można się spodziewać, że proces recyklingu, jak również idea znakowania produktów upowszechnią się, przyczyniając się do ochrony środowiska naturalnego.

W koszty działań marketingowych trzeba wkalkulować przyjmowanie pustych, zużytych opakowań, jeśli przepisy prawa wymuszają prowadzenie skupu. Pośrednik musi zorganizować punkty przyjęcia, zapewnić odpowiednią obsługę, powierzchnię magazynową, transport i odbiór opakowań.

Bez kategorii