Monthly Archives Listopad 2015

Subskrypcja biuletynu i serwis profilowany

Internauci bardzo często natrafiają w sieci na witryny, które oferują dość ciekawą treść. Problem jednak w tym, że nie mają czasu, by wszystkie systematycznie odwiedzać – właściciel strony powinien więc zastosować określone techniki marketingowe, wiążące użytkownika z serwisem. Dobrym sposobem jest rozsyłanie biuletynu, w którym znajdują się informacje o aktualizacjach na stronie wraz z odnośnikami – internauta będzie mógł kliknąć na dany link, dzięki czemu automatycznie zostanie otwarta żądana strona. Więcej na temat biuletynów można przeczytać w części trzeciej tej książki, w rozdziale poświęconym wykorzystaniu poczty elektronicznej w programach promocyjnych.

Bez kategorii

Ranking słów i odnośników

Tworząc ranking słów, wyszukiwarka bierze pod uwagę częstotliwość występowania i wagę słów kluczowych oraz ich widoczność w dokumencie. Częstotliwość oznacza w tym wypadku liczbę powtórzeń danego słowa kluczowego na stronie, przy czym brane są tu pod uwagę zarówno elementy widoczne na stronie, jak i ukryte w znacznikach (w kodzie html).

Bez kategorii

Faza wprowadzania produktu na rynek

Strategia wprowadzania produktu na rynek zależy od wielu czynników, związanych z firmą, jej produktami i z otoczeniem. Wybór kanałów dystrybucji musi być dostosowany do segmentu rynku oraz innowatorów, którzy są potencjalnymi pierwszymi nabywcami produktu (tzw. dystrybucja selektywna). Przekonanie hurtownika oraz detalisty do zakupu wymaga nakładów czasowych oraz finansowych.

Bez kategorii

Rozrysowanie schematu konstrukcji serwisu

Jeśli jest już gotowa ogólna koncepcja projektu internetowego (niektórzy nazywają ją „filozofią działania w sieci”), czas na rozrysowanie schematu nowego serwisu. To – wbrew pozorom – jeden z najważniejszych etapów przygotowań: niejeden projekt internetowy kulał już od samego początku właśnie z powodu braku wstępnego schematu.Jest kilka powodów, dla których nie należy rezygnować z rozrysowania wstępnego schematu:

Bez kategorii

Rola zarządu firmy

Decyzje związane z zarządzaniem produktami w przedsiębiorstwie są bardzo ważne i skomplikowane, czego dowodem są liczne problemy wielu firm, które nie potrafią dostosować swojej oferty do potrzeb klientów. Najczęściej przyczyną tego jest nieodpowiednia organizacja firmy, niedostateczny przepływ informacji między różnymi szczeblami zarządzania, występowanie struktur nieformalnych, a także niekompetentny personel. Zadaniem zarządu firmy jest zbudowanie takiego systemu zarządzania, który pozwalałby na kontrolowanie produktu oraz dawałby jednocześnie możliwość decydowania i działania menedżerom odpowiedzialnym za te instrumenty marketingu, które są związane z produktem.

Bez kategorii

Określenie celów promocji

Na podstawie dokonanej wcześniej analizy przedsiębiorstwo jest w stanie określić podstawowy cel promocji, który – jak już wcześniej wykazaliśmy – jest uzależniony od stopnia znajomości danej firmy lub produktu oraz od nastawienia odbiorcy do przedmiotu promocji. Najczęściej wymieniane cele działań promocyjnych to: uświadomienie istnienia przedmiotu promocji, lepsze zaznajomienie z nim odbiorców,(wzbudzenie pozytywnego nastawienia do przedmiotu zmiana preferencji odbiorcy, wreszcie zachęta do zakupu i utrwalenie przekonań.

Bez kategorii

Kryteria strategiczne, taktyczne i operacyjne

Do kryteriów strategicznych zaliczymy najważniejsze cechy charakteryzujące długookresową działalność przedsiębiorstwa: gałąź, w której działa, jego wielkość, lokalizację na rynku oraz ogólną koncepcję działania (strategię). Możemy więc na przykład wyróżnić grupę przedsiębiorstw budowlanych (kryterium: gałąź), zaliczanych do dużych firm, zatrudniających ponad 250 osób (kryterium: wielkość), działających na rynku budownictwa przemysłowego (kryterium: strategia działania). W segmentacji nie zawsze używa się wszystkich kryteriów – ich dobór jest uzależniony od celów założonych przez firmę, która analizuje rynek.

Bez kategorii

Decyzje dotyczące asortymentu

Wspomniane trzy wymiary produktu-mix, tj. szerokość, głębokość oraz pokrewieństwo między liniami produktów, decydują o strategii produktu obranej przez firmę. Osoby, zajmujące się marketingiem w firmie, podejmują decyzje dotyczące szerokości linii produktów. Przedsiębiorstwo może rozszerzyć swoją działalność za pomocą jednej z trzech metod:

Bez kategorii

Cykl życia a kategoria, forma i typ produktu

Przy omawianiu cyklu życia produktu niezbędne jest rozróżnienie kategorii produktu, formy produktu oraz typu produktu. Najszerszym terminem jest kategoria produktu, natomiast najwęższym – typ produktu. Różnice między tymi pojęciami najłatwiej można uwidocznić na przykładzie. Przyjmijmy, że urządzenia do odtwarzania dźwięku są kategorią produktu. W ramach tych urządzeń można wyróżnić adaptery, magnetofony czy odtwarzacze kompaktowe, tj. różne formy produktu. Natomiast konkretne magnetofony – kasetowe, stereofoniczne itp. (a więc określony model) są typami produktu. Formy i typy produktów mogą się znajdować w różnych fazach cyklu życia.

Bez kategorii