Daily Archives 20 listopada 2015

Określenie celów promocji

Na podstawie dokonanej wcześniej analizy przedsiębiorstwo jest w stanie określić podstawowy cel promocji, który – jak już wcześniej wykazaliśmy – jest uzależniony od stopnia znajomości danej firmy lub produktu oraz od nastawienia odbiorcy do przedmiotu promocji. Najczęściej wymieniane cele działań promocyjnych to: uświadomienie istnienia przedmiotu promocji, lepsze zaznajomienie z nim odbiorców,(wzbudzenie pozytywnego nastawienia do przedmiotu zmiana preferencji odbiorcy, wreszcie zachęta do zakupu i utrwalenie przekonań.

Bez kategorii

Kryteria strategiczne, taktyczne i operacyjne

Do kryteriów strategicznych zaliczymy najważniejsze cechy charakteryzujące długookresową działalność przedsiębiorstwa: gałąź, w której działa, jego wielkość, lokalizację na rynku oraz ogólną koncepcję działania (strategię). Możemy więc na przykład wyróżnić grupę przedsiębiorstw budowlanych (kryterium: gałąź), zaliczanych do dużych firm, zatrudniających ponad 250 osób (kryterium: wielkość), działających na rynku budownictwa przemysłowego (kryterium: strategia działania). W segmentacji nie zawsze używa się wszystkich kryteriów – ich dobór jest uzależniony od celów założonych przez firmę, która analizuje rynek.

Bez kategorii

Decyzje dotyczące asortymentu

Wspomniane trzy wymiary produktu-mix, tj. szerokość, głębokość oraz pokrewieństwo między liniami produktów, decydują o strategii produktu obranej przez firmę. Osoby, zajmujące się marketingiem w firmie, podejmują decyzje dotyczące szerokości linii produktów. Przedsiębiorstwo może rozszerzyć swoją działalność za pomocą jednej z trzech metod:

Bez kategorii

Cykl życia a kategoria, forma i typ produktu

Przy omawianiu cyklu życia produktu niezbędne jest rozróżnienie kategorii produktu, formy produktu oraz typu produktu. Najszerszym terminem jest kategoria produktu, natomiast najwęższym – typ produktu. Różnice między tymi pojęciami najłatwiej można uwidocznić na przykładzie. Przyjmijmy, że urządzenia do odtwarzania dźwięku są kategorią produktu. W ramach tych urządzeń można wyróżnić adaptery, magnetofony czy odtwarzacze kompaktowe, tj. różne formy produktu. Natomiast konkretne magnetofony – kasetowe, stereofoniczne itp. (a więc określony model) są typami produktu. Formy i typy produktów mogą się znajdować w różnych fazach cyklu życia.

Bez kategorii

Badania rynku – wstęp do skutecznej segmentacji

Niezależnie od rodzaju przyjętej strategii oraz planowanych przedsięwzięć, podstawą wszelkich działań w marketingu, w tym także internetowym, są starannie przygotowane i dobrze przeprowadzone badania rynku. Nie będziemy tu opisywać całego procesu badawczego, skoncentrujemy się na krótkim przedstawieniu wykorzystania sieci do takich badań. Badania rynku możemy podzielić na wtórne – wykorzystujące wcześniej zgromadzone informacje, zawarte w różnego typu opracowaniach czy bazach danych, oraz pierwotne – pozyskiwanie nowych informacji bezpośrednio ze źródeł specjalnie dla celów danego badania.

Bez kategorii

Co to jest produkt?

Strategia produktu, jeśli ma być skuteczna, musi wspierać strategię marketingową firmy i być skoordynowana z pozostałymi strategiami, zwłaszcza ceny, dystrybucji i reklamy. W koncepcji marketingowej menedżer musi się kierować nie możliwościami wytworzenia danego produktu (mają one charakter wtórny), ale przede wszystkim tym, czy produkt ten jest potrzebny konsumentowi i zaspokaja jego potrzeby.

Bez kategorii