Rola zarządu firmy

Decyzje związane z zarządzaniem produktami w przedsiębiorstwie są bardzo ważne i skomplikowane, czego dowodem są liczne problemy wielu firm, które nie potrafią dostosować swojej oferty do potrzeb klientów. Najczęściej przyczyną tego jest nieodpowiednia organizacja firmy, niedostateczny przepływ informacji między różnymi szczeblami zarządzania, występowanie struktur nieformalnych, a także niekompetentny personel. Zadaniem zarządu firmy jest zbudowanie takiego systemu zarządzania, który pozwalałby na kontrolowanie produktu oraz dawałby jednocześnie możliwość decydowania i działania menedżerom odpowiedzialnym za te instrumenty marketingu, które są związane z produktem.

Bez kategorii