Daily Archives 9 listopada 2015

Nawigacja: szybkość i precyzja znajdowania informacji

Nawigacja jest – obok zawartości merytorycznej oraz warstwy graficznej – jednym z najważniejszych elementów decydujących o pozytywnej lub negatywnej ocenie serwisu internetowego. Ostatecznie nie wchodzimy na konkretną stronę po to, by szukać, lecz po to, by znaleźć interesujące nas informacje czy miejsca, gdzie możemy dokonać transakcji. Idealny model zakłada precyzyjne odnalezienie żądanych treści w jak najkrótszym czasie – w tym też celu budowane są na stronach mechanizmy ułatwiające poruszanie się po serwisie. Poniżej zamieszczamy krótką listę rozwiązań nawigacyjnych, które najczęściej pojawiają się w serwisach.

Bez kategorii

Adres strony (URL)

Adresy podstawowe mają pierwszeństwo przed aliasami. Jeżeli witryna działa w sieci pod kilkoma adresami, pierwszeństwo przed aliasami (czyli adresami zastępczymi) mają zawsze podstawowe (rzeczywiste) adresy serwisu. Niektóre katalogi (jak na przykład Onet.pl) w ogóle nie rejestrują aliasów. Oznacza to, że strony promowane w sieci pod popularnym aliasowym adresem www.jakaswitryna.prv.pl mogą zostać dodane do katalogu Onet.pl tylko pod swoim adresem rzeczywistym.

Bez kategorii

Produkty wyposażenia dodatkowego

Są to zatem faksy, kserokopiarki, maszyny do pisania, wiertarki ręczne i inne narzędzia przenośne. Niższa cena tych urządzeń oraz krótszy żywot powodują, że proces zakupu jest mniej złożony. Decyzje związane z nabyciem są podejmowane na średnich szczeblach zarządzania, często bez udziału ścisłego zarządu firmy, najczęściej bezpośrednio przez działy zaopatrzenia lub agentów zaopatrzeniowych. W niektórych wypadkach bezpośredni zakup urządzeń jest zastępowany umową leasingową lub umową dzierżawy.

Bez kategorii