Adres strony (URL)

Adresy podstawowe mają pierwszeństwo przed aliasami. Jeżeli witryna działa w sieci pod kilkoma adresami, pierwszeństwo przed aliasami (czyli adresami zastępczymi) mają zawsze podstawowe (rzeczywiste) adresy serwisu. Niektóre katalogi (jak na przykład Onet.pl) w ogóle nie rejestrują aliasów. Oznacza to, że strony promowane w sieci pod popularnym aliasowym adresem www.jakaswitryna.prv.pl mogą zostać dodane do katalogu Onet.pl tylko pod swoim adresem rzeczywistym.

Strona nie narusza podstawowych norm. W regulaminach katalogów znajdujemy najczęściej zapis, że nie mogą być do nich dodawane strony naruszające różnego rodzaju normy – prawne, obyczajowe lub etyczne.

Dodając stronę do większości katalogów, musimy podać: adres strony (URL), tytuł strony, jej opis, słowa kluczowe i proponowaną lokalizację w katalogu. Dodatkowo formularze rejestracyjne posiadają pole, do którego można wpisać uwagi przeznaczone dla redaktorów serwisu: dobrze też jest podać własny adres e-mail (do ewentualnej korespondencji z redakcją). Poniżej postaramy się dokładnie omówić poszczególne elementy umieszczane w formularzach rejestracyjnych.

Adres strony (URL). Należy zwrócić szczególną uwagę na poprawność wpisywanego adresu. Jeśli w tej rubryce formularza zrobimy błąd, strona nie zostanie w ogóle dodana (weryfikujący ją redaktor nie będzie mógł jej sprawdzić, a więc wpis zostanie odrzucony).

Zgłaszając serwis do katalogu, należy podać adres strony głównej, nie ma natomiast sensu podawanie adresów podstron czy podkatalogów – serwis zostanie i tak zindeksowany pod adresem głównej strony.

Bez kategorii