Proponowana lokalizacja w katalogu

Przed wyborem lokalizacji trzeba bardzo dokładnie zapoznać się ze strukturą danego katalogu – każdy ma swoją specyfikę, którą dodający stronę powinien uwzględnić. Najczęściej katalog posiada własną mapę, którą również warto przestudiować.

Wybór kategorii powinien być jak najbardziej precyzyjny i adekwatny do zawartości danej strony. Im głębsza lokalizacja w katalogu, tym lepiej. Oznacza to, że strona powinna być nie tylko dodana do kategorii (np.finanse), lecz także do podkatego- rii, np. finanse – usługi ubezpieczeniowe.

Jeśli jest taka możliwość, dobrze jest dodać stronę do jak największej liczby kategorii. Nie należy z tym jednak przesadzać – wszystkie kategorie powinny być tematycznie związane z dodawaną stroną. Niektóre katalogi posiadają przy tym arbitralnie ograniczoną liczbę kategorii, do których można dodać jeden serwis.

Uwagi do redakcji serwisu. Niektóre formularze posiadają pole, które umożliwia wysłanie uwag do redakcji serwisu. Będą one mogły być odczytane przez redaktora, ale nie zostaną opublikowane w katalogu. W uwagach można podawać informacje dodatkowe, które pomogą w ocenie strony, na przykład: „Proszę zwrócić uwagę na dużą częstotliwość aktualizacji serwisu – co najmniej kilka razy w tygodniu”.

Adres e-mailowy. Adres e-mailowy podany w formularzu służy do kontaktu redakcji z osobą, która dodała stronę do katalogu. Należy zwrócić uwagę na poprawność wpisanego adresu – błąd uniemożliwi późniejszą korespondencję.

Na podany adres redakcja katalogu wysyła informację o dodaniu strony lub też o przyczynach decyzji odmownej. To są oczywiście bardzo ogólne uwagi. Przystępując do rejestracji strony w najbardziej popularnych katalogach, należy zapoznać się z aktualnie obowiązującymi zasadami dodawania stron, stosowanymi przez poszczególne redakcje.

Bez kategorii