Monthly Archives Czerwiec 2015

Opracowanie strategii marketingowej

Kolejnym etapem procesu rozwoju nowego produktu jest opracowanie strategii marketingowej w celu wprowadzenia nowego produktu na rynek. Należy podkreślić, że ta strategia musi podlegać dalszym udoskonaleniom na następnych etapach tego procesu. Osoby odpowiedzialne w przedsiębiorstwie za nowy produkt powinny przygotować strategię marketingową zawierającą następujące elementy:

Bez kategorii

Macierz atrakcyjności produktu (branży)

Firma General Electric opracowała z pomocą BCG i McKin- sey and Co. macierz atrakcyjności produktu (branży: rysunek 18), dzięki której w znacznym stopniu zostały wyelimino- wane ograniczenia występujące w macierzy BCG. Oś pionowa macierzy przedstawia atrakcyjność branży, a jeśli analizie jest poddany produkt lub linia produktów, to oś tę można nazwać atrakcyjnością produktu. Czynniki, które ją determinują, to:

Bez kategorii

Klasyfikacja produktów przemysłowych

Produkty przemysłowe różnią się między sobą w zależności od tego, jakie spełniają funkcje oraz jak są wykorzystywane i oceniane przez nabywców (rysunek 5). Innego traktowania wymagają produkty użytkowane przez wiele lat, a innego takie, które są tanie i szybko się je zużywa w procesie wytwarzania. Także rozmiar przedsiębiorstwa przesądza o różnym spojrzeniu na produkt – zakup ręcznych narzędzi murarskich może mieć duże znaczenie dla małej firmy budowlanej, natomiast niewielkie dla ogromnych zakładów budownictwa przemysłowego.

Bez kategorii

Pojęcia związane z asortymentem

Gdy w firmie zapadną decyzje dotyczące tego, jakie rodzaje produktów będą oferowane klientom, następnym krokiem powinno być ustalenie ich asortymentu. Biorąc pod uwagę kompleksy potrzeb konsumpcyjnych, wyróżnia się siedem poziomów w hierarchii produktów, które przedstawiono na przykładzie makaronu:

Bez kategorii

Kto powinien oznaczać produkt marką?

Produkty mogą być oznaczane marką przez wytwórcę – tzw. marki producenta, niekiedy nazywane markami narodowymi, bowiem są promowane w dużych regionach kraju, w całym kraju, a nawet w wielu krajach świata. IBM, Sony lub inne firmy świadczące różnorodne usługi, np. McDonald’s, wydają duże sumy pieniędzy na promowanie swoich marek w świecie.

Bez kategorii

Kreowanie pomysłów nowych produktów

Na tym etapie procesu rozwoju nowego produktu nacisk kładzie się na wyszukiwanie wielu możliwych do realizacji pomysłów. Aby te działania nie były przypadkowe, zarząd firmy musi wskazać produkty i rynki, którymi jest zainteresowany, określić cele marketingowe nowego produktu, np. przepływ gotówki, udział w rynku, wielkość sprzedaży, poziom zysków' oraz środki przeznaczone na kreowanie pomysłów zupełnych nowości, modyfikację istniejących produktów lub też ich kopiowanie.

Bez kategorii

Funkcje opakowań

Omawiając funkcje opakowań, należy wskazać na ich znaczenie dla przemieszczania i magazynowania produktów. Może się tutaj pojawiać wiele sprzeczności między poziomem kosztów a oczekiwaniami nabywców. Oryginalne kształty opakowań mogą być bardzo dobrze odbierane przez konsumenta, lecz jednocześnie przyczyniają się do powstawania dodatkowych kosztów związanych z transportem czy magazynowaniem. Niekiedy wielkość opakowania jest dostosowana do pojemności środków transportu czy zbiorczych opakowań transportowych (wielkość palety itp.) Brak elastyczności w różnicowaniu opakowań może spowodować utratę rynku hurtowego i detalicznego. Tak się stało w przypadku producenta styropianu. Inna firma działająca na tym samym rynku przystosowała samochody do przewożenia 180 m3 styropianu, zamiast 60 m3 stosowanych przez konkurentów, i dzięki temu obniżyła swoje koszty. Kolejnym przykładem może być opakowanie margaryny, którego grubość ścianek została podwyższona, aby uniknąć zgniatania dolnych warstw pudelek w procesie magazynowania i przemieszczania.

Bez kategorii

Modyfikacja elementów marketingu-mix

Sterowanie sprzedażą produktu w fazie dojrzałości obejmuje również modyfikację jednego lub kilku elementów marketingu-mix. W odniesieniu do cen należy rozpatrzyć możliwość ich obniżenia, stosowania rabatów, wprowadzenia zakupów na kredyt oraz podniesienia cen wynikającego ze wzrostu jakości produktu.

Bez kategorii