Opracowanie strategii marketingowej

Kolejnym etapem procesu rozwoju nowego produktu jest opracowanie strategii marketingowej w celu wprowadzenia nowego produktu na rynek. Należy podkreślić, że ta strategia musi podlegać dalszym udoskonaleniom na następnych etapach tego procesu. Osoby odpowiedzialne w przedsiębiorstwie za nowy produkt powinny przygotować strategię marketingową zawierającą następujące elementy:

– wielkość, strukturę i zachowania rynku docelowego:

– planowane pozycjonowanie produktu:

– wielkość sprzedaży:

– udział w rynku:

– oczekiwane zyski docelowe w danym okresie:

– planowaną cenę produktu:

– strategię dystrybucji:

– wielkość budżetu przeznaczonego na działalność marketingowi! w pierwszym roku:

– wielkość sprzedaży i zysków docelowych w długim okresie:

– strategię marketingu-mix w długim okresie.

Posługując się przykładem nowego lizaka z witaminami, można przedstawić następującą strategię marketingową wprowadzenia tego produktu na rynek. Rynkiem docelowym dla lizaka zawierającego witaminy są dzieci w wieku od 2 do 13 lal, które chętnie zaakceptują nowe, pożywne i niedrogie słodycze, atrakcyjnie opakowane, nabywane przez ich rodziców lub przez nie same jako nagroda Iub/i dodatek do podstawowych dań (produkt żywnościowy spożywany między posiłkami).

Markę nowego produktu zamierza się uplasować w części rynku, którą charakteryzują wysokie wartości odżywcze oraz wysoka zawartość witamin, przyjmując, że marki konkurencyjne znajdują się dość daleko od pozycji nowej marki lizaka z witaminami.

Bez kategorii