Czynniki, które mogą decydować o modyfikacji opakowania

Omówione dotąd tendencje w zakresie opakowań, a także ich rola w formułowaniu strategii marketingowej, pozwalają na zestawienie czynników, które mogą decydować o modyfikacji opakowania:

– chęć „odświeżenia” produktu, a więc także zmiany przebiegu krzywej jego cyklu życia i wywołania wzrostu zainteresowania klientów:

– wzrost świadomości ekologicznej i związana z tym presja środowiska (otoczenia firmy):

– zmiany w pozycjonowaniu produktu (ulepszenie opakowania w przypadku adresowania go do innego segmentu rynku):

– reagowanie na działania konkurencji łub podejmowanie działań w celu odróżnienia się od konkurencji:

– dokonywanie zmian w pozycjonowaniu marki na rynku:

– zmiana strategii w zakresie eksponowania produktu na półce sklepowej (np. opakowanie ze sztywnym dnem dla prezentowania produktu w pozycji stojącej, a nie leżącej):

– zwiększenie skali produkcji w związku z wejściem na nowe rynki (strategia rozwoju rynku):

– doprowadzenie do większej zgodności danego produktu z innymi produktami firmy:

– wprowadzenie zmian jakościowych, smakowych czy też poprawiających standard produktu:

– zastosowanie strategii dywersyfikacji produkcji:

– wprowadzenie ulepszeń technicznych lub technologicznych.

Wymienione czynniki mogą być wykorzystywane przy kształtowaniu strategii marketingowej firmy.

Bez kategorii