Tendencje w zakresie opakowań

Omawiając strategię opakowania, wypada także wskazać tendencje, które obserwuje się w tej dziedzinie2. Są one następujące:

– minimalizacja opakowań,

– ekspozycja produktu przez opakowanie,

– wygoda użytkowania,

– odchodzenie od feminizacji opakowań.

Jedną z wyraźnych tendencji w zakresie opakowań jest ich minimalizacja. Mamy tutaj do czynienia z dwoma aspektami tego zagadnienia. Pierwszy dotyczy zmniejszania wagi różnorodnych opakowań. Jest to bardzo wyraźna tendencja, widoczna zwłaszcza w przypadku analizowania danych w przekroju kilkudziesięciu lat. Drugi aspekt dotyczy zmniejszania gramatury produktu, zwłaszcza w odniesieniu do żywności. Jest to związane z następującymi czynnikami:

– zmniejszaniem się liczebności (wielkości) gospodarstw domowych:

– rosnącym udziałem gospodarstw jednoosobowych w ogólnej strukturze gospodarstw, w tym wzrostem udziału gospodarstw emerytów i rencistów:

– większą mobilnością ludności (wyjazdy służbowe i rekreacyjne):

– wykorzystaniem Internetu do składania zamówień i wysyłaniem produktów za pośrednictwem poczty:

– zainteresowaniem walorami jakościowymi (świeżość) i smakowymi produktu (skracanie czasu przechowywania, szczególnie w odniesieniu do otwartego opakowania):

– zmniejszającą się lojalnością wobec produktu i marki (łatwiej się zmienia produkty pakowane w małych gramaturach):

Znaczenie opakowania będzie się zwiększać w przyszłości także wskutek szerszego zainteresowania innowacjami (por. D. Castenow, Nowy marketing w praktyce, PWE, Warszawa 1996, s. 212-218).

– szerszym stosowaniem darmowych próbek jako narzędzia promocji:

– wzrastającą wygodą klienta (opakowania jednorazowe):

– większą akceptacją wydatkowania mniejszej sumy pieniędzy:

– większym zróżnicowaniem preferencji w ramach gospodarstwa domowego:

– większym zaangażowaniem zawodowym, co się łączy z dokonywaniem zakupów żywności do pracy i w czasie godzin pracy:

– łatwiejszym przenoszeniem zakupów ze sklepu do domu.

Tendencje w zakresie opakowań – ciąg dalszy

Zmniejszone opakowania oraz niższa gramatura pozwalają na łatwe komponowanie różnorodnych, komplementarnych zestawów (np. porcja kawy, cukru i cytryny). Dzięki takim działaniom kilka opakowań może promować tę samą markę (np. jednorazowa kawa firmy ASTRA, do tego cukier, śmietanka firmy ASTRA oraz kubek z tą samą marką).

Kolejną tendencją, związaną ze strategią opakowania, jest ekspozycja produktu przez opakowanie. W wielu przypadkach nabywca chciałby zobaczyć produkt przed podjęciem ostatecznej decyzji o zakupie. Producenci wbudowują więc w opakowanie różnorodne okienka, przez które można zobaczyć kształt czy wygląd ciastka, cukierka itp. Ma to także duże znaczenie na rynku produktów o wysokim stopniu przetworzenia i przygotowania do konsumpcji. Ta tendencja będzie się umacniała na rynku polskim. W USA, pod koniec lat 90., gospodyni domowa przeznacza jedynie do 20 minut na przygotowanie głównego posiłku dla rodziny. W takiej sytuacji wzrasta popyt na dania gotowe, a te chętniej są nabywane w opakowaniach, które mają przezroczyste pokrywy lub odpowiednie okienka. Wzrost wyposażenia polskich gospodarstw domowych w kuchenki mikrofalowe, zatrudnienia kobiet, a także wprowadzanie przerwy na lunch będą zwiększać zapotrzebowanie na opakowania, które umożliwią zobaczenie nabywanego produktu.

Inną wyraźnie rysującą się tendencją jest dążenie konsumentów do wygody użytkowania produktów i opakowań. Jest to obszar uzyskiwania przewagi konkurencyjnej na rynku. Jeśli firma znajdzie rozwiązania technologiczne skorelowane z tą tendencją, to może liczyć na szczególną premię w zakresie rentowności.

Bez kategorii