Rodzaje zakupów produktów przemysłowych

Należą do nich różnorodne usługi, m.in. gwarancyjne, doradcze, instalacyjne, dozoru, finansowe, prawne oraz związane z konsultingiem (zarządzanie firmą, reklama, badania marketingowe). Popyt na te usługi jest mało elastyczny, a ceny – dość wysokie. Koszt nabycia takiej usługi jest porównywalny z kosztem zatrudnienia w firmie pracowników, którzy sami rozwiązaliby tego typu problemy. Korzystanie z usług jest jednak bardziej efektywne, bowiem zapotrzebowanie na nie występuje okazjonalnie. W miarę rozwoju gospodarczego popyt na usługi profesjonalne wzrasta.

Bez kategorii