Rodzaje zakupów produktów przemysłowych

Należą do nich różnorodne usługi, m.in. gwarancyjne, doradcze, instalacyjne, dozoru, finansowe, prawne oraz związane z konsultingiem (zarządzanie firmą, reklama, badania marketingowe). Popyt na te usługi jest mało elastyczny, a ceny – dość wysokie. Koszt nabycia takiej usługi jest porównywalny z kosztem zatrudnienia w firmie pracowników, którzy sami rozwiązaliby tego typu problemy. Korzystanie z usług jest jednak bardziej efektywne, bowiem zapotrzebowanie na nie występuje okazjonalnie. W miarę rozwoju gospodarczego popyt na usługi profesjonalne wzrasta.

Zmiany w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, wywołane innowacjami technicznymi czy organizacyjnymi, powodują, że zmienia się także proces podejmowania decyzji związanych z zakupem produktów przemysłowych. W zależności od tego, co wiadomo o produkcie, jaki zakres informacji jest niezbędny oraz ile jest źródeł zakupu, rozróżnia się trzy rodzaje zakupów (tablica 3):

– 1) proste powtórzenie zakupu,

– 2) zakup częściowo modyfikowany,

– 3) nowe zadanie.

Modyfikacja cech produktu, zmiana ceny, zmiana warunków dostaw, więcej osób decydujących o zakupie „Zakup po raz pierwszy, wysokie koszty, duży upływ czasu, gromadzenie informacji, duże ryzyka, szeroki krąg osób wpływających ria -decyzje, wybór produktu i dostawcy

Bez kategorii