Zakup częściowo modyfikowany

Dział zaopatrzenia działa rutynowo, wybierając dostawców z posiadanej listy i kierując się jakością kupowanych produktów, satysfakcją z poprzednich zakupów i zakresem oferowanych usług. Zamówienia są często ponawiane automatycznie, co pozwala na zaoszczędzenie czasu. W wypadku nowych dostawców, oferujących swoje produkty przez własnych sprzedawców, zmiana zamówienia może nastąpić wtedy, kiedy dostawca zaoferuje dodatkowe usługi i korzyści lub lepszą jakość produktów.

Drobne zmiany w procesie wytwarzania pociągają za sobą konieczność częściowej modyfikacji kupowanych produktów. Zwiększa się wówczas czas dokonywania transakcji, wzrastają jej koszty i rośnie liczba osób uczestniczących w procesie podejmowania decyzji. Jeśli któryś z dostawców potrafi zaoferować lepszy produkt niż pozostali, to na konkurencyjnym rynku dostawców rysują się wtedy możliwości zmiany układu sił.

Ryzyko zakupu jest wówczas duże, firma ma wysokie koszty, gdyż niezbędne jest zebranie dużej liczby informacji o firmie sprzedającej dany produkt i o samym produkcie, krąg osób wpływających na decyzje jest szeroki, a upływ czasu między postawieniem zadania a dokonaniem zakupu jest dość długi. Zadaniem działu zaopatrzenia jest zbadanie istniejących źródeł zakupu produktu i wybór dostawcy. Następnie niezbędne jest prowadzenie negocjacji dotyczących cech produktu, cen, terminów dostaw, warunków płatności, wielkości zamówienia i zakresu usług.

Bez kategorii