etap 1 – kreowanie pomysłów nowych produktów:

etap 2 – selekcja pomysłów (pozostawienie najlepszych):

etap 3 – rozwój i testowanie koncepcji nowego produktu:

Bez kategorii