etap 1 – kreowanie pomysłów nowych produktów:

etap 2 – selekcja pomysłów (pozostawienie najlepszych):

etap 3 – rozwój i testowanie koncepcji nowego produktu:

etap 4 – opracowanie strategii marketingowej:

etap 5 – analiza ekonomiczna przedsięwzięcia:

etap 6 – rozwój nowego produktu:

etap 7 – testowanie rynku (test marketingowy):

etap 8 – wprowadzenie nowego produktu na rynek.

Tradycyjny model procesu rozwoju nowego produktu to taki, w którym po zbadaniu najlepszego pomysłu dział badań i rozwoju przekazuje go do zespołu techników i inżynierów przygotowujących projekt. Następnie projekt ten jest przekazywany do działu produkcji, po czym jest on kierowany do działu marketingu i sprzedaży w celu jego wprowadzenia na rynek. To sekwencyjne podejście do procesu rozwoju nowego produktu jest czasochłonne, a poza tym powoduje wiele problemów organizacyjnych.

Aby przyspieszyć i poprawić organizację procesu rozwoju nowego produktu, wiele firm przystosowuje do swoich potrzeb koncepcję symultanicznego procesu rozwoju nowego produktu. Jest ona oparta na pracy zespołowej, gdyż efektywność działań wymaga bliskiej i skoordynowanej współpracy między wszystkimi działami uczestniczącymi w procesie rozwoju nowego produktu. Ważne jest także poznawanie opinii przyszłych klientów o tworzonych innowacjach we wczesnych etapach procesu rozwoju nowego produktu.

Bez kategorii