Testowanie rynku

Pozytywne rezultaty osiągnięte na dotychczasowych etapach procesu rozwoju nowego produktu powinny skłonić kierownictwo firmy do przeprowadzenia testów rynkowych prototypu, zanim zostanie on wprowadzony na rynek. Ponieważ przeprowadzenie takich testów jest kosztowne i czasochłonne, kierownictwo firmy powinno rozważyć decyzję o ich podjęciu, biorąc pod uwagę następujące czynniki:

– koszty i ryzyko niepowodzenia nowego produktu oraz zyski i prawdopodobieństwo jego sukcesu rynkowego (jeśli koszty i ryzyko niepowodzenia są niskie, można przejść do komercjalizacji bez testów rynkowych):

– nakłady inwestycyjne na technologię produkcji nowego produktu oraz koszty badań marketingowych (gdy koszty tych elementów są porównywalne, testy rynkowe nie muszą być przeprowadzane, natomiast gdy nakłady inwestycyjne są relatywnie znacznie większe niż koszty badań, to wysokie ryzyko wskazuje na potrzebę wykonania testów rynkowych):

– czas, jaki zyskuje konkurencja na rozwój podobnego produktu (należy więc oszacować potencjalne korzyści z testów rynkowych, mając na uwadze możliwości konkurencji w zakresie rozwoju nowego produktu, przy czym przedsiębiorstwo konkurencyjne, chcąc zyskać na czasie, może monitorować badania, rozwijając jednocześnie własną wersję produktu – w takiej sytuacji testy nie muszą być wykonywane):

– koszty programów promocyjnych, wysiłek sprzedawców, możliwy negatywny wpływ na reputację firmy w przypadku niepowodzenia nowego produktu na rynku (straty te mogą być o wiele większe niż koszty testów rynkowych).

Produkty wprowadzane na rynek po raz pierwszy lub mające zupełnie nowe cechy, o wysokim stopniu ryzyka, wymagają liczniejszych testów rynkowych niż produkty zmodyfikowane. Podstawowym celem testowania rynku jest zebranie informacji dotyczących reakcji nabywców i dystrybutorów na sposoby sprzedaży, użytkowania i ponownego zakupu produktu oraz informacji o wielkości rynku.

Bez kategorii