Produkt w koncepcji marketingu-mx

W orientacji marketingowej przedsiębiorstwa strategia marketingowa powinna być harmonijnie powiązana z innymi elementami marketingu-mix. Zwykle wysoka jakość produktu kojarzy się z wysoką ceną. Zainteresowanie konsumentów określonym poziomem ceny prowadzi jednak do skorelowania jakości produktu z ceną akceptowaną (tzw. psucie produktu). Na sprzedaż produktu wpiywa również jego obecność w kanałach dystrybucji (w tym także umiejscowienie na odpowiedniej póice sklepowej) oraz odpowiednia promocja.

Oto dwa przykłady, które ilustrują konieczność harmonii podejmowanych działań. Menedżer produktu firmy farmaceutycznej nie zgodził się na wyemitowanie reklamy zestawu witamin, dopóki w hurtowniach i aptekach nie zgromadzono odpowiedniego ich zapasu. Po emisji reklamy telewizyjnej sprzedaż wzrastała bardzo szybko. W innej firmie reklama telewizyjna pojawiła się przed wprowadzeniem produktu do aptek i hurtowni. Farmaceuci polecali klientom poszukującym reklamowanego produktu specyfiki zastępcze, co doprowadziło do dużego wzrostu obrotów – ale firmy konkurencyjnej.

Współczesne zarządzanie produktem należałoby łączyć z koncepcją marketingu-mix według formuły 4C. Dla kupującego ważny jest nie tyle produkt, ile korzyść, jaką z niego odniesie, za którą płaci pewną cenę (jest ona dla niego swoistym kosztem). Dystrybucję rozumie jako wygodę zakupu, a promocję – jako dialog, komunikowanie się z producentem. Pełna orientacja na klienta wymaga oferowania nie tyle produktów, ile określonej wartości dla segmentu rynku.

Bez kategorii