Macierz atrakcyjności produktu (branży)

Firma General Electric opracowała z pomocą BCG i McKin- sey and Co. macierz atrakcyjności produktu (branży: rysunek 18), dzięki której w znacznym stopniu zostały wyelimino- wane ograniczenia występujące w macierzy BCG. Oś pionowa macierzy przedstawia atrakcyjność branży, a jeśli analizie jest poddany produkt lub linia produktów, to oś tę można nazwać atrakcyjnością produktu. Czynniki, które ją determinują, to:

Bez kategorii