Daily Archives 1 czerwca 2015

Produkt poszerzony – korzyści dodatkowe

Po określeniu istoty produktu zapewniającego nabywcom podstawowe korzyści można przystąpić do budowania produktu rzeczywistego. Cechy i elementy tworzące produkt rzeczywisty decydują o sile postrzegania produktu przez potencjalnych klientów, a także przez dostawców i konkurentów. Na siłę postrzegania produktu wpływają takie cechy i elementy produktu, jak: cena, jakość, opakowanie, styl, marka, znak handlowy, kontakt z nabywcą, wygląd i zachowanie sprzedawców, materiał (surowiec), model, cecha. Polskie wyroby czekoladowe jeszcze do niedawna nie cieszyły się dużą popularnością i nie były w stanie konkurować z podobnymi wyrobami pochodzącymi z importu. Konkurencyjna cena, poprawienie jakości, zastosowanie nowych, bardzo atrakcyjnych opakowań (czekolady Wedla, pierników toruńskich, batoników) przyczyniły się do zwiększenia siły postrzegania tych wyrobów przez konsumentów. Różne cechy i elementy produktu rzeczywistego, otaczające istotę produktu, tworzą zmienną kombinację, dostosowywaną do potrzeb i wymagań klientów.

Bez kategorii