Produkt poszerzony – korzyści dodatkowe

Po określeniu istoty produktu zapewniającego nabywcom podstawowe korzyści można przystąpić do budowania produktu rzeczywistego. Cechy i elementy tworzące produkt rzeczywisty decydują o sile postrzegania produktu przez potencjalnych klientów, a także przez dostawców i konkurentów. Na siłę postrzegania produktu wpływają takie cechy i elementy produktu, jak: cena, jakość, opakowanie, styl, marka, znak handlowy, kontakt z nabywcą, wygląd i zachowanie sprzedawców, materiał (surowiec), model, cecha. Polskie wyroby czekoladowe jeszcze do niedawna nie cieszyły się dużą popularnością i nie były w stanie konkurować z podobnymi wyrobami pochodzącymi z importu. Konkurencyjna cena, poprawienie jakości, zastosowanie nowych, bardzo atrakcyjnych opakowań (czekolady Wedla, pierników toruńskich, batoników) przyczyniły się do zwiększenia siły postrzegania tych wyrobów przez konsumentów. Różne cechy i elementy produktu rzeczywistego, otaczające istotę produktu, tworzą zmienną kombinację, dostosowywaną do potrzeb i wymagań klientów.

Trzeci poziom to produkt poszerzony, czyli korzyści dodatkowe. Jego cechy i elementy tworzą warstwę otaczającą dwa poprzednie poziomy, a ich kompozycja i zakres w dużym stopniu decydują o przewadze konkurencyjnej na rynku i oferują klientom dodatkowe korzyści. Oferowanie tych korzyści polega nie tylko na wprowadzeniu najnowszych osiągnięć technicznych czy na nowych zastosowaniach. Dodatkowe korzyści to także wydłużona gwarancja, np. poznańska firma budowlana JEDYNKA S.A. oferuje 20-letnią gwarancję na tynk położony w technologii dryvit. Klienci uznali, że korzyść związana z tak długą gwarancją przewyższa niedogodność wynikającą z wyższej ceny. Firma otrzymała wiele zleceń na swoje usługi. I tym razem sprawdziło się znane powiedzenie, że „o cenie klient zapomina szybko, o jakości pamięta zawsze”. Inny przykład – Toyota oferuje klientom na swoje samochody gwarancję na 3 lata bądź na 100 tysięcy kilometrów przebiegu. O zakupie danej marki samochodu może również decydować rozbudowana sieć serwisu, możliwość uzyskania kredytu, bezpłatna konserwacja, dostawa, poradnictwo itd.

Bez kategorii