Czym jest produkt rzeczywisty?

Każdy produkt konsumpcyjny składa się z kombinacji cech fizycznych i niefizycznycb (materialnych i niematerialnych). Zestawienie tych cech jest dokonywane z punktu widzenia maksymalnego usatysfakcjonowania nabywcy.

Przy ustalaniu, jakie produkty firma chce oferować nabywcom, należy wziąć pod uwagę trzy poziomy strukturalne każdego produktu. Dzięki temu można lepiej poznać potrzeby klientów, propozycje konkurencyjne i charakterystyczne właściwości konkretnego produktu (rysunek 2). Trzeba więc odpowiedzieć na trzy podstawowe pytania.

Po pierwsze: czym jest produkt rzeczywisty (czy jest to rzecz fizyczna, usługa czy pomysł)? Produkt rzeczywisty to produkt z dokładnym wyszczególnieniem jego cech, jak marka, model, rozmiar, np. lodówka Polar o obj. 150 cm3. Keczup – pikantny sos pomidorowy z Pudliszek, komputer osobisty IBM PS/2, aparat fotograficzny Nikon 35 mm, fryzjer damski, siedmiodniowa wycieczka z Biura Turystycznego „Orbis” do Paryża, kredyt konsumpcyjny oprocentowany w wysokości 22% w stosunku rocznym w PKO BP. Innymi cechami produktu rzeczywistego są m.in. ciężar, trwałość, jakość konstrukcji, wydajność w użytkowaniu, źródło energii i kolor.

Po drugie: jakie są dodatkowe korzyści produktu (produkt poszerzony)? Produkt poszerzony obejmuje nie tylko produkt rzeczywisty, lecz także towarzyszący mu wizerunek, status, dodatkowe usługi. W przypadku lodówki produktem poszerzonym są czas gwarancji i dostawa do domu, a komputera – pakiety oprogramowania, instrukcje dla użytkowników, szybkość dokonania naprawy.

Bez kategorii