Daily Archives 15 czerwca 2015

Funkcje opakowań

Omawiając funkcje opakowań, należy wskazać na ich znaczenie dla przemieszczania i magazynowania produktów. Może się tutaj pojawiać wiele sprzeczności między poziomem kosztów a oczekiwaniami nabywców. Oryginalne kształty opakowań mogą być bardzo dobrze odbierane przez konsumenta, lecz jednocześnie przyczyniają się do powstawania dodatkowych kosztów związanych z transportem czy magazynowaniem. Niekiedy wielkość opakowania jest dostosowana do pojemności środków transportu czy zbiorczych opakowań transportowych (wielkość palety itp.) Brak elastyczności w różnicowaniu opakowań może spowodować utratę rynku hurtowego i detalicznego. Tak się stało w przypadku producenta styropianu. Inna firma działająca na tym samym rynku przystosowała samochody do przewożenia 180 m3 styropianu, zamiast 60 m3 stosowanych przez konkurentów, i dzięki temu obniżyła swoje koszty. Kolejnym przykładem może być opakowanie margaryny, którego grubość ścianek została podwyższona, aby uniknąć zgniatania dolnych warstw pudelek w procesie magazynowania i przemieszczania.

Bez kategorii