Funkcje opakowań

Omawiając funkcje opakowań, należy wskazać na ich znaczenie dla przemieszczania i magazynowania produktów. Może się tutaj pojawiać wiele sprzeczności między poziomem kosztów a oczekiwaniami nabywców. Oryginalne kształty opakowań mogą być bardzo dobrze odbierane przez konsumenta, lecz jednocześnie przyczyniają się do powstawania dodatkowych kosztów związanych z transportem czy magazynowaniem. Niekiedy wielkość opakowania jest dostosowana do pojemności środków transportu czy zbiorczych opakowań transportowych (wielkość palety itp.) Brak elastyczności w różnicowaniu opakowań może spowodować utratę rynku hurtowego i detalicznego. Tak się stało w przypadku producenta styropianu. Inna firma działająca na tym samym rynku przystosowała samochody do przewożenia 180 m3 styropianu, zamiast 60 m3 stosowanych przez konkurentów, i dzięki temu obniżyła swoje koszty. Kolejnym przykładem może być opakowanie margaryny, którego grubość ścianek została podwyższona, aby uniknąć zgniatania dolnych warstw pudelek w procesie magazynowania i przemieszczania.

Istotnym elementem jest także technologia pakowania produktów'. Niekiedy zmiana sposobu pakowania (przejście na inny rodzaj folii) może przedłużyć termin przydatności produktu do spożycia bez konieczności wprowadzania zmian w technologii wytwarzania. Dłuższy termin przydatności do spożycia wywołuje większe zainteresowanie produktem ze strony hurtownika i detalisty oraz konsumenta.

Opakowanie przyczynia się także do przybliżania produktu klientowi przez informacje, które zawiera. Rosnąca świadomość nabywcy, jego wyższa edukacja powodują, że producent powinien zadbać nie tylko o umieszczenie informacji, lecz także o jej czytelność.

Istotną, chociaż mniej uświadamianą sobie funkcją opakowania są jego walory estetyczne. Opakowania mogą podnosić wartość produktów oraz oddziaływać na ich postrzeganie przez nabywcę (np. ładna teczka, ciekawa karta kredytowa, oryginalnie zaprojektowany i oprawiony dyplom).

Bez kategorii