Funkcje opakowań – ciąg dalszy

Decyzje dotyczące materiału, kształtu czy kolorystyki stają się ważnymi elementami działań promocyjnych. Funkcja promocyjna opakowania ma bardzo duże znaczenie dla skuteczności działań marketingowych. Im bardziej oryginalne będą decyzje producenta w tym zakresie, tym większa szansa zauważenia produktu i powtórzenia zakupu przez klientów.

Zwiększająca się rola opakowania jako instrumentu działań promocyjnych ma swoje odzwierciedlenie w szybszym tempie wzrostu wydatków na opakowanie niż wydatków na reklamę. Współczesne działania marketingowe sprowadzają się do poszukiwania najbardziej efektywnych narzędzi rynkowych. Opakowanie oddziałujące na bezpośredniego nabywcę staje się nierzadko narzędziem bardziej skutecznym niż szeroko zakrojone działania reklamowe, adresowane często do anonimowego odbiorcy. Z badań amerykańskich wynika, że około 80% decyzji konsumenta odnośnie do zakupu konkretnego produktu zapada w chwili, kiedy stoi on przed półką sklepową. Opako- wanie może zatem bardzo często powodować, Że kupi się akurat ten, a nie inny dżem. ciastka czy nawet mąkę. Istotą działań w ramach funkcji promocyjnej opakowania jest to, aby klient się zatrzymał, zauważył produkt i dokonał zakupu. Jest oczywiste, że produkt nie zostanie sprzedany, jeśli klient go nie zauważy. W tym względzie bardzo pomocne może być opakowanie. Jak już wspomniano, rola opakowania może być o wiele ważniejsza w przypadku wprowadzania nowego produktu na rynek. Zanim klient powtórzy swój zakup na podstawie cech produktu poznanych po jego nabyciu, pierwszą decyzję będzie podejmował, opierając się na wrażeniach związanych z opakowaniem. Można się nawet spodziewać, że konkurencja między przedsiębiorstwami wprowadzającymi nowe produkty na rynek będzie walką bardziej na opakowania niż na produkty. Podsumowując, funkcje opakowań to:

– zabezpieczenie wartości użytkowej towaru przed zepsuciem lub zniszczeniem (funkcja ochronna)',

– promowanie produktów znajdujących się wewnątrz opakowania (funkcja promocyjna)',

– identyfikowanie i odróżnianie produktów (funkcja informacyjna)',

usprawnienie i racjonalizacja organizacji procesu sprzedaży (funkcja fizycznej organizacji pracy).

Prawidłowo zaprojektowane opakowanie pozwala na zmniejszenie kosztów transportu, wprowadzenie udogodnień w transporcie, ograniczenie powierzchni niezbędnej do przechowywania towarów, a także na lepszą ekspozycję produktu na półkach sklepowych. Dobre i funkcjonalne opakowanie przyczynia się zatem do zwiększenia dogodności związanych z przechowywaniem i użytkowaniem produktu.

Bez kategorii