Usprawnienie sprzedaży w trzech obszarach

Skrócenie czasu i uzyskanie bezbłędności odczytów stanowią ogromne usprawnienie w obsłudze klientów przy sprzedaży hurtowej. W większych hurtowniach oferujących asortyment produktów rozbudowany zarówno pod względem głębokości, jak i szerokości system kodów kreskowych może stanowić moduł kompleksowego systemu informatycznego obsługującego działalność hurtowni, pracującego w sieci Novell bądź Unix.

Systemy informatyczne z zastosowaniem kodów kreskowych są także rozpowszechniane na szczeblu detalu. Masowa obsługa klientów i silnie rozbudowany asortyment powodują konieczność usprawnienia obsługi kasowej. Realizację tego wymogu umożliwia zainstalowanie kas z automatycznym odczytem identyfikującym produkt i jego cenę (EPOS – electronic point of sale). Dzięki takiemu kompleksowemu systemowi następuje usprawnienie sprzedaży w co najmniej trzech obszarach, tj,:

– w systemie kas, gdzie następuje identyfikacja towaru oraz jego ceny poprzez system mikrokomputerowy i przez to szybsza obsługa klientów, co wpływa na poprawę wizerunku sklepu,

– w sterowaniu przepływem asortymentu produktów z poszczególnych stanowisk sprzedażowych w sklepie, umożliwiając w ten sposób zagwarantowanie ciągłości sprzedaży pełnego asortymentu, a także lepszy dobór asortymentów dzięki szczegółowym statystykom,

– w usprawnieniu gospodarki magazynowej i zaopatrzenia, co jest możliwe przy odpowiedniej gospodarce zapasami, m.in. poprzez bieżącą kontrolę szybkości obrotu towarów.

Zastosowanie systemu EPOS w punkcie sprzedaży detalicznej stanowi znaczący skok jakościowy w zakresie postępu techniczno-organizacyjnego związanego z przepływem informacji. Podstawowe korzyści wynikające z zastosowania EPOS to:

– informacja uzyskiwana w czasie rzeczywistym,

– zmniejszenie zatrudnienia,

– obniżenie wielkości zapasów niezbędnych do zachowania ciągłości sprzedaży,

– eliminacja pomyłek,

– pełna kontrola stanowisk kasowych,

– podniesienie komfortu pracy personelu.

Zastosowanie tego systemu w konkretnym sklepie wymaga jednak rozważenia uwarunkowań ekonomicznych, które decydują o opłacalności jego wdrożenia. Należy więc zbadać elementy otoczenia, które oddziałują na wielkość sprzedaży i osiągane zyski. System EPOS w sklepie detalicznym daje możliwość uzyskania wiarygodnej informacji o strumieniach sprzedaży, z dostępem do tej informacji w czasie rzeczywistym. Informacja ta dotyczy również aktualnej wielkości zapasów. Posiadanie tych informacji jest podstawą skutecznego zarządzania asortymentem.

Bez kategorii