Istota opakowania

Najbardziej obrazową definicją opakowania jest stwierdzenie, że „chroni to, co sprzedaje, i sprzedaje to, co ochrania”. W tej definicji są zawarte najważniejsze funkcje opakowania, tzn. funkcja ochronna i funkcja promocyjna.

W przypadku funkcji ochronnej trzeba pamiętać nie tylko o zawartości, lecz także o otoczeniu, chronionym dzięki opakowaniu przed działaniem pewnych substancji czy związków. Coraz większego znaczenia nabiera funkcja promocyjna, która odgrywała niewielką rolę wtedy, kiedy popyt przewyższał podaż. W miarę nasilania się konkurencji między firmami i między produktami wzrasta znaczenie tej funkcji.

Podejmując decyzje dotyczące strategii opakowania, rozważa się często wiele różnorodnych kwestii dotyczących wyboru: rodzaju materiału, wielkości opakowania, kolorystyki, etykiety, liternictwa, kształtu. W fazie podejmowania decyzji związanych z tymi wyborami trzeba uwzględniać wiele czynników, które mogą przesądzać o skuteczności działań. Niezależnie od kryteriów technologicznych należy także brać pod uwagę preferencje nabywców. Przykładem może być miód, który powinien być pakowany w ciemnobrązowe słoiki (ochrona przed światłem), natomiast konsumenci preferują białe szkło, umożliwiające ocenę wzrokową zawartości.

Bez kategorii