Kreowanie pomysłów nowych produktów

Na tym etapie procesu rozwoju nowego produktu nacisk kładzie się na wyszukiwanie wielu możliwych do realizacji pomysłów. Aby te działania nie były przypadkowe, zarząd firmy musi wskazać produkty i rynki, którymi jest zainteresowany, określić cele marketingowe nowego produktu, np. przepływ gotówki, udział w rynku, wielkość sprzedaży, poziom zysków' oraz środki przeznaczone na kreowanie pomysłów zupełnych nowości, modyfikację istniejących produktów lub też ich kopiowanie.

Bez kategorii