Kreowanie pomysłów nowych produktów

Na tym etapie procesu rozwoju nowego produktu nacisk kładzie się na wyszukiwanie wielu możliwych do realizacji pomysłów. Aby te działania nie były przypadkowe, zarząd firmy musi wskazać produkty i rynki, którymi jest zainteresowany, określić cele marketingowe nowego produktu, np. przepływ gotówki, udział w rynku, wielkość sprzedaży, poziom zysków' oraz środki przeznaczone na kreowanie pomysłów zupełnych nowości, modyfikację istniejących produktów lub też ich kopiowanie.

W proces kreowania pomysłów nowych produktów angażowane są liczne grupy osób. Źródeł pomysłów jest wiele, np. klienci, naukowcy, pracownicy firmy (m.in. wyższy szczebel zarządzania), współpracujące ogniwa kanału dystrybucji, dział badań i rozwoju, konkurencja.

Wartościowe pomysły nowych produktów pochodzą właśnie od klientów. Przedsiębiorstwa mogą zidentyfikować potrzeby i wymagania klientów przez ich obserwację, wykonywanie testów projekcyjnych, dyskusje grupowe (wywiad zogniskowany). Cennym źródłem pomysłów są również listy z sugestiami i skargami od klientów oraz. prośby kierowane do nabywców o przedstawienie opinii dotyczących obecnie sprzedawanych na rynku produktów. Tego typu badania pozwalają na udoskonalenie istniejącego produktu w przyszłości.

Przedsiębiorstwa korzystają także z zatrudnionych w firmie naukowców i innych pracowników zajmujących się racjonalizatorstwem, kreowaniem pomysłów i wynalazków. Stworzenie odpowiedniej kultury funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz zintegrowanie grup pracowników wyzwalają motywację w załodze do poszukiwania nowych pomysłów. Firmy zazwyczaj przyznają pracownikom, którzy przedstawią najlepsze pomysły, nagrody pieniężne lub nagradzają ich w innej formie (np. darmowe wakacje dla rodziny pracownika).

Pomysłów nowych produktów dostarczają także przedstawiciele handlowi i pośrednicy – ogniwa kanału dystrybucji. Są to szczególnie cenne źródła dysponujące aktualnymi informacjami o potrzebach klientów, ich niezadowoleniu oraz nowych przedsięwzięciach realizowanych przez konkurencję. Kolejnym źródłem pomysłów nowych produktów jest analiza produktów i usług oferowanych przez konkurencję.

Bez kategorii