Opracowanie strategii marketingowej

Kolejnym etapem procesu rozwoju nowego produktu jest opracowanie strategii marketingowej w celu wprowadzenia nowego produktu na rynek. Należy podkreślić, że ta strategia musi podlegać dalszym udoskonaleniom na następnych etapach tego procesu. Osoby odpowiedzialne w przedsiębiorstwie za nowy produkt powinny przygotować strategię marketingową zawierającą następujące elementy:

Bez kategorii