Czynniki, które mogą decydować o modyfikacji opakowania

Omówione dotąd tendencje w zakresie opakowań, a także ich rola w formułowaniu strategii marketingowej, pozwalają na zestawienie czynników, które mogą decydować o modyfikacji opakowania:

Bez kategorii