Pojęcia związane z asortymentem

Gdy w firmie zapadną decyzje dotyczące tego, jakie rodzaje produktów będą oferowane klientom, następnym krokiem powinno być ustalenie ich asortymentu. Biorąc pod uwagę kompleksy potrzeb konsumpcyjnych, wyróżnia się siedem poziomów w hierarchii produktów, które przedstawiono na przykładzie makaronu:

– poziom 1 – rodzina potrzeb – to rdzeń potrzeby, w tym przypadku odżywianie się:

– poziom 2 – rodzina produktów – obejmuje wszystkie klasy produktów, które mogą zaspokoić podstawową potrzebę w mniejszym lub większym stopniu, w tym przykładzie żywność przetworzona, żywność w postaci naturalnej itd.:

– poziom 3 – klasa produktów – to grupa produktów w ramach rodziny produktów, mająca wspólne cechy użytkowe, w tym przykładzie przetwory mączne:

– poziom 4 – linia produktów – to grupa produktów w ramach klasy, silnie ze sobą powiązanych, w tym przykładzie makarony:

– poziom 5 – typ produktu – to te elementy linii produktów, które łączy jedna z kilku możliwych postaci produktu, w tym przykładzie makaron nitki (do przyrządzania spaghetti):

– poziom 6 – marka – nazwa kojarzona z jednym lub kilkoma elementami linii produktów w celu identyfikacji jego pochodzenia i cech, w tym przykładzie makaron nitki Malma:

– poziom 7 – produkt (jednostka produktu, który występuje pod kolejnym numerem lub kodem, w bazie danych firmy o asortymencie tzw. PLU – product linę unit) – to wersja produktu w ramach danej marki lub linii produktów, którą można wyróżnić, stosując różnej wielkości opakowania, różne ceny, a także inne cechy strukturalne i funkcjonalne, w tym przykładzie makaron nitki Malma dwujajeczny, trzyminutowy.

Bez kategorii