Monthly Archives Czerwiec 2015

Klasyfikacja opakowań

Istnieją najrozmaitsze kryteria podziału opakowań. Powszechnie stosuje się ich podział według następujących kryteriów:

– 1) rodzaju materiału, z którego zostały wykonane, 2) formy konstrukcyjnej, 3) podatności do składania i rozbierania, 4) zadania, jakie spełniają w stosunku do zawartości, 5) przeznaczenia i liczby jednostek zawartych w opakowaniu, 6) zasięgu obrotu, 7) możliwości użytkowania w obrocie, 8) sposobu rozliczeń, 9) punktu widzenia przedsiębiorstwa, 10) stopnia zużycia.

Bez kategorii

Klasyfikacja produktów konsumpcyjnych

Produkty konsumpcyjne można podzielić na grupy, stosując różne kryteria klasyfikacji. Jednym z nich jest kryterium trwałości i nietrwałości produktu, które odzwierciedla czas użytkowania produktu. Chleb, odzież, czasopisma – to produkty o krótkim czasie życia i dlatego są zaliczane do nietrwałych (produkty krótkotrwałego użytkowania). Natomiast lodówki, telewizory, samochody są produktami trwałymi (produkty długotrwałego użytkowania), ponieważ czas ich użytkowania jest długi.

Bez kategorii

Rodzaje zakupów produktów przemysłowych

Należą do nich różnorodne usługi, m.in. gwarancyjne, doradcze, instalacyjne, dozoru, finansowe, prawne oraz związane z konsultingiem (zarządzanie firmą, reklama, badania marketingowe). Popyt na te usługi jest mało elastyczny, a ceny – dość wysokie. Koszt nabycia takiej usługi jest porównywalny z kosztem zatrudnienia w firmie pracowników, którzy sami rozwiązaliby tego typu problemy. Korzystanie z usług jest jednak bardziej efektywne, bowiem zapotrzebowanie na nie występuje okazjonalnie. W miarę rozwoju gospodarczego popyt na usługi profesjonalne wzrasta.

Bez kategorii

Specjalista ds. marketingu

Firma może wykorzystać – w zależności od swoich potrzeb, wielkości, zasobów i celów – jedno z następujących rozwiązań organizacyjnych zarządzania produktem: specjalista ds. marketingu, specjalista ds. produktu, zespół planowania produktu, zespół przedsięwzięcia, specjalista ds. nowego produktu.

Bez kategorii

Produkt poszerzony – korzyści dodatkowe

Po określeniu istoty produktu zapewniającego nabywcom podstawowe korzyści można przystąpić do budowania produktu rzeczywistego. Cechy i elementy tworzące produkt rzeczywisty decydują o sile postrzegania produktu przez potencjalnych klientów, a także przez dostawców i konkurentów. Na siłę postrzegania produktu wpływają takie cechy i elementy produktu, jak: cena, jakość, opakowanie, styl, marka, znak handlowy, kontakt z nabywcą, wygląd i zachowanie sprzedawców, materiał (surowiec), model, cecha. Polskie wyroby czekoladowe jeszcze do niedawna nie cieszyły się dużą popularnością i nie były w stanie konkurować z podobnymi wyrobami pochodzącymi z importu. Konkurencyjna cena, poprawienie jakości, zastosowanie nowych, bardzo atrakcyjnych opakowań (czekolady Wedla, pierników toruńskich, batoników) przyczyniły się do zwiększenia siły postrzegania tych wyrobów przez konsumentów. Różne cechy i elementy produktu rzeczywistego, otaczające istotę produktu, tworzą zmienną kombinację, dostosowywaną do potrzeb i wymagań klientów.

Bez kategorii