Klasyfikacja produktów konsumpcyjnych

Produkty konsumpcyjne można podzielić na grupy, stosując różne kryteria klasyfikacji. Jednym z nich jest kryterium trwałości i nietrwałości produktu, które odzwierciedla czas użytkowania produktu. Chleb, odzież, czasopisma – to produkty o krótkim czasie życia i dlatego są zaliczane do nietrwałych (produkty krótkotrwałego użytkowania). Natomiast lodówki, telewizory, samochody są produktami trwałymi (produkty długotrwałego użytkowania), ponieważ czas ich użytkowania jest długi.

Innym kryterium klasyfikacji produktów konsumpcyjnych może być skala potrzeb, według której dzieli się produkty na: podstawowe, wyższego rzędu i luksusowe. Oczywiście, dobro, które dla jednej osoby jest dobrem podstawowym, niekoniecznie musi być nim dla innej. Na przykład samochód jest środkiem lokomocji niezbędnym (podstawowym) dla akwizytora, natomiast dla nauczyciela może być luksusem.

Podstawowym podziałem produktów konsumpcyjnych jest klasyfikacja z punktu widzenia zachowań konsumenta, gdyż zadaniem marketingu jest dostarczanie zadowolenia klientom. Produkty konsumpcyjne dzieli się więc na cztery grupy, tj. na produkty: powszednie, wybieralne, luksusowe i nie postrzegane (rysunek 3). Ten system klasyfikacji produktów konsumpcyjnych został po raz pierwszy zastosowany przez MeWina T. Copelanda 60 lat temu, a dzisiaj jest szeroko rozpowszechniony w praktyce i literaturze.

Bez kategorii