Klasyfikacja produktów

Aby móc prowadzić skuteczne strategie marketingowe poszczególnych produktów, menedżer powinien wyszukać najlepszy schemat klasyfikacji produktów i rozwinąć go tak, by można było ściśle określić, do jakiej grupy należy zaliczyć produkty występujące w jego ofercie rynkowej. Te działania powinny być oparte na cechach produktów oraz na sposobach ich zakupu przez klientów.

Rezultatem szerokiego definiowania produktu jest to, że na rynku można znaleźć miliony produktów oferowanych do sprzedaży. Każdego dnia powstają nowe produkty. Ponieważ te produkty wymagają unikatowej kompozycji elementów marketingu, dlatego też bardzo korzystne jest dzielenie produktów na grupy o wspólnych cechach i metodach sprzedaży.

Istnieje bardzo wiele kryteriów klasyfikacji produktów. Najczęściej stosowany system ich klasyfikacji jest nastawiony – podobnie jak cały marketing – na odbiorcę produktu. Zgodnie z tą klasyfikacją produkty dzielą się na: konsumpcyjne, przeznaczone do spożycia przez ostatecznych konsumentów, oraz przemysłowe, wykorzystywane w produkcji różnych dóbr i usług.

Oczywiście, podział ten jest płynny, gdyż te same produkty mogą być albo kupowane przez bezpośrednich nabywców, albo przeznaczone do dalszego przerobu, np. warzywa i owoce mogą być dostarczone bezpośrednio konsumentowi lub oddane do dalszego przetworzenia na soki. dżemy czy koncentraty.

Innym kryterium podziału produktów jest ich trwałość oraz materialność. Marny wówczas: 1) dobra nietrwałe, zużywane dość szybko i całkowicie. 2) dobra trwałe, o długim okresie eksploatacji, oraz 3) usługi, które są niepodzielne, niejednorodne i nietrwałe.

Z punktu widzenia skali oferty produkty można podzielić na globalne i lokalne. Koncentracja przedsiębiorstwa na określonym produkcie i oferowanie go na rynku globalnym pozwalają uzyskać korzyści skali produkcji. Według A. Riesa dla firmy lepsza jest wąska specjalizacja globalna niż szeroka specjalizacja krajowa.

Przy formułowaniu strategii marketingowej przedsiębiorstwa można również wykorzystywać podział produktów na substytucyjne oraz komplementarne. Istnienie substytutów może stanowić zagrożenie dla sprzedaży produktów firmy. Z kolei występowanie produktów (i usług) komplementarnych może być bodźcem dla rozwoju przedsiębiorstwa w ramach strategii dywersyfikacji lub integracji.

Bez kategorii