Co to są produkty konsumpcyjne?

Większość nabywców takich produktów, jak pasta do zębów, telewizor, lody czy benzyna, kupuje je jako rzeczy fizyczne, które zostały wytworzone bądź przekształcone przez człowieka. W sensie ogólnym produktami konsumpcyjnymi mogą być także usługi lub pomysły.

W praktyce produkty konsumpcyjne są postrzegane przez potencjalnych nabywców jako oferty koszyka korzyści (materialnych i niematerialnych). Jeśli owe korzyści są zdolne zaspokoić ich potrzeby i spełnić pragnienia, znaczy to, że została wytworzona potencjalna siła nabywcza produktu. Na przykład nabywcy pasty do zębów mogą oczekiwać takich widocznych korzyści, jak piękne i zdrowe zęby. Korzyści niematerialne to przyjemny smak, świeżość oddechu lub pewność siebie w różnych sytuacjach towarzyskich. Gdy wzywamy doktora czy wynajmujemy prawnika, wówczas kupujemy produkt w postaci ich wiedzy i doświadczenia. Studenci nabywają produkt przy wyborze interesującej ich uczelni i specjalności studiów. Spodziewają się bowiem uzyskać korzyści (satysfakcję) w kategoriach wiedzy, która następnie może być wymieniona na dobrą pracę, ponadprzeciętne dochody i wysoki standard życia.

Ustalenie koszyka korzyści jest kluczową kwestią dla przedsiębiorstwa. Ponieważ korzyści te odnoszą nabywcy, wytwórca może mieć wiele problemów z ich precyzyjnym określeniem i nazwaniem. Niezwykle pomocne w definiowaniu korzyści są badania jakościowe, w tym wywiady zogniskowane. Na przykład, reklamując kawę Astra, wytwórca i autorka patentu wiele mówili o technologicznych właściwościach opatentowanego sposobu palenia tej kawy (według nich sprawie najważniejszej), ale nie wpłynęło to na wzrost sprzedaży. Dopiero z wywiadu zogniskowanego dowiedzieli się, jaka cecha kawy Astra jest najistotniejsza z punktu widzenia konsumenta – jeden z respondentów podał, że „Astra jest znakomitą kawą, gdyż po niej kwaśno się nie odbija”.

Bez kategorii