Specjalista ds. marketingu

Firma może wykorzystać – w zależności od swoich potrzeb, wielkości, zasobów i celów – jedno z następujących rozwiązań organizacyjnych zarządzania produktem: specjalista ds. marketingu, specjalista ds. produktu, zespół planowania produktu, zespół przedsięwzięcia, specjalista ds. nowego produktu.

Wybór danego rozwiązania organizacyjnego zarządzania produktem zależy od różnorodności ofert firmy, liczby wprowadzanych nowych produktów, poziomu innowacji, zasobów firmy i doświadczenia zarządu firmy. Badania dotyczące przeszkód organizacyjnych we wprowadzaniu innowacji wykazały, że jest bardzo pożądane stosowanie różnych kombinacji rozwiązań organizacyjnych zarządzania produktem oraz łączenie tych rozwiązań ze szczególnymi elementami produktu.

To rozwiązanie organizacyjne sprawdza się w firmach oferujących jedną linię podobnych produktów. Natomiast może być mniej skuteczne, kiedy firma oferuje wiele produktów wymagających różnych kompozycji marketingu-mix.

PepsiCo, Eastman Kodak, Levi Strauss to firmy, które stosują takie rozwiązanie zarządzania produktem. Poza tym rozwiązanie to sprawdza się również w małych firmach. Rozwiązanie to jest skuteczne wtedy, gdy firma oferuje wiele różnych produktów lub marek, wymagających indywidualnych badań, dużego doświadczenia i skomplikowanych decyzji marketingowych. Bardzo istotne jest, aby menedżer miał odpowiednie uprawnienia decyzyjne.

Procter and Gamble, Colgate-Palmolive to firmy, które stosują to rozwiązanie zarządzania produktem. Na rysunku 22 pokazano przykładową strukturę organizacyjną zarządzania produktem, wykorzystującą omówione rozwiązanie organizacyjne. Struktura ta optymalizuje efektywność działania wszystkich menedżerów odpowiedzialnych za dane marki produktów przez zapewnienie im środków niezbędnych do wprowadzenia w życie bieżących decyzji marketingowych.

Sprawą oczywistą jest to, że menedżer ds. produktu (marki brand manager) musi ściśle współpracować z innymi menedżerami, aby móc działać efektywnie. Te powiązania pokazuje rysunek 23.

Bez kategorii