Daily Archives 2 listopada 2015

Promocja w internecie – kontynuacja

W trakcie pracy nad książką natrafiałem wielokrotnie na zagadnienia, które w polskiej literaturze przedmiotu nie zostały jeszcze dokładnie omówione. Sprawą dyskusyjną stanie się zapewne proponowany układ sieciowej kompozycji promocyjnej (e-promotion mix), do której włączyłem osiem elementów: stronę www (traktowaną w książce jako oś innych działań promocyjnych), promocję w katalogach i wyszukiwarkach, sieciowe PR, reklamę na stronach www, promocję sprzedaży, marketing bezpośredni, pocztę elektroniczną oraz przekaz niefor malny. Działania te zostały podzielone na dwie grupy: budowanie obecności firmy w sieci (do tej grupy zakwalifikowałem tworzenie stron www i działania public relations wraz z promocją w katalogach i wyszukiwarkach) oraz wirtualne programy promocyjne (obejmujące pozostałe działania promocyjne w Internecie).

Bez kategorii

Co to jest macierz Ansoffa?

Dobra strategia marketingowa powinna zapewniać odpowiednią strukturę, wewnątrz której menedżerowie będą mogli efektywnie wykorzystać przygotowaną przez siebie mieszankę marketingową (marketing-mix). Strategia marketingowa jest specjalnym planem różnorodnych działań niezbędnych do osiągnięcia celów marketingowych firmy.

Bez kategorii

Produkty zaopatrzeniowe

Jeśli firma przeżywa trudności finansowe i ogranicza koszty, przede wszystkim eliminuje wydatki związane z zakupem produktów zaopatrzeniowych. Produkty zaopatrzeniowe dzieli się na:

Bez kategorii