Co to jest macierz Ansoffa?

Dobra strategia marketingowa powinna zapewniać odpowiednią strukturę, wewnątrz której menedżerowie będą mogli efektywnie wykorzystać przygotowaną przez siebie mieszankę marketingową (marketing-mix). Strategia marketingowa jest specjalnym planem różnorodnych działań niezbędnych do osiągnięcia celów marketingowych firmy.

Decyzje dotyczące marketingu-mix skupiają się na produkcie, cenie, dystrybucji i promocji. Konieczne jest to, aby wszystkie prowadzone w firmie strategie były ze sobą skoordynowane.

Strategia powinna być jasna i wyraźna. Złe sprecyzowanie strategii może być przyczyną jej słabości. „Przeznacza się dodatkowe fundusze na projekt i reklamę produktu x w celu zwiększenia jego udziału w rynku” jest niewystarczające. Dobra strategia powinna być oparta na bardziej szczegółowych informacjach.

Udział w rynku produktu x ma być zwiększony z 6% do 8% w ciągu 12 miesięcy przez: 1) rozwój atrakcyjnego i funkcjonalnego opakowania, 2) zwiększenie wysiłku reklamowego w celu dotarcia do 250 największych użytkowników, 3) zmianę modelu produktu, obejmującą poprawę jego wyglądu, przy nie zmienionej wielkości kosztów.

Często się zdarza, że firma musi wybrać jedną strategię spośród kilku możliwych. Na przykład przedsiębiorstwo, którego celem ma być 15-procentowy udział w rynku, może osiągnąć go kilkoma sposobami. Może poprawić wizerunek produktu, stosując intensywną reklamę, bądź zwiększyć liczbę zatrudnionych sprzedawców, wprowadzić na rynek nowy model produktu, obniżyć cenę albo sprzedawać swoją ofertę w większej liczbie ogniw handlu detalicznego. Inną opcją byłoby połączenie niektórych działań marketingowych i prawidłowe ich skoordynowanie.

Bez kategorii